Det å velge et byrå til å styre Google Ads annonseringen kan være en vanskelig og tidkrevende prosess. Det har blitt en liten jungel av ulike byråer som ønsker å styre din annonsekonto. Fra tidligere var det ofte mediebyråer og performance byråer som drev med dette, men nå har både reklamebyråer og contentbyrårer av ulik størrelse også startet å tilby performance marketing. Dette er med på å forvirre deg som kunde, med tanke på hvilket byrå du bør velge. Jeg skal forsøke å gi deg en liten hjelp når det kommer til hva du bør se etter og vektlegge ved valg av byrå.

 

Referansesjekk av byrået som skal håndtere Google Ads kontoen

Det første jeg ville gjort, er å Google de ulike byråene. På den måten finner du ut hva andre har søkt sammen med firmanavnet. Du vil også kunne lese om eventuelle dårlige erfaringer med byrået. Det er sjelden de gode rangeringene kommer frem, men man kan hvertfall utelukke en del byråer basert på dårlige tilbakemeldinger.

 

Hvem eier Google Ads kontoen?

Dette er et vesentlig og viktig parameter for deg som kunde. Det skal ikke være noen tvil overhodet. Det er du som kunde som eier kontoen og dataene i kontoen. Om du møter på et byrå der dette er uklart, styr unna.
Når du som kunde har jobbet over tid med Google Ads, så har du mye relevant historikk i kontoen, denne historikken er det ekstremt viktig at du kan ta med deg, ved overgang til nytt byrå.
Noe av det første et nytt byrå bør be om, er tilgang til kontoen, for å kunne analysere hva som er gjort med hvilke resultater.

 

Hvor mye går til spending og hvor mye går til byrået?

Er det usikkerhet rundt hvordan fakturaen ser ut? Hva går til Google og hva går til byrået? ¨
Her bør det ikke være noen uklarheter. Du som kunde skal med 100% sikkerhet vite hvor mye som går til mediespend og hvor mye som går som byråhonnorar. Her bør det ikke være noen tvil.
Det finnes ulike betalingsformer, men de mest vanlige er en fast fee i mnd, prosenter av mediespend og prosjekt.
Fast fee er enkelt for deg som kunde å forholde deg til, du vet alltid hvor mye regningen kommer på.
Prosenter av spending, da kan fakturaen variere fra måned. til måned og kan være noe mer uoversiktlig. Her er det viktig at du har en tett dialog med byrået, slik at ikke byrået bruker mer enn dere har avtalt i mediespend.
Prosjekt, mest vanlig ved større strukturendringer, eller ting som skal gjøre i kontoen en gang. Viktig med tydelig avtale, hva skal gjøres, til hvilken tid og pris.

 

Hvilke kunder jobber byrået med?

Hvilke kunder byrået jobber med trenger ikke bety noe for deg som kunde, men det kan allikevel gi deg en indikasjon på kompetansenivået i byrået. Er du en stor bedrift med en stor konto, ønsker du sannsynligvis ikke å jobbe med et lite byrå som kun jobber med mindre kunder. Det er forskjell på å jobbe med en stor og en liten konto, så erfaring fra begge er en stor fordel.

 

Er selskapet Google Ads sertifisert?

Google har egen sertifisering. En sertifisering fra Google bekrefter at vedkommende har bestått en eksamen og at hun besitter teoretisk kunnskap. Dette er en eller flere eksamener som skal fornyes hver 12 eller 18 måned. Dette sammen med hvilke kunder han eller hun har jobbet med, kan gi deg en trygghet på at kompetansen er i orden.
Det kan også være fint å se på hvor mange som jobber med performance i byrået. Et godt fagmiljø er en avgjørende faktor for å kunne drive performance på best mulig måte.

 

Hvordan velge riktig performance byrå?

Kjemi er et veldig undervurdert element når man skal velge nytt byrå. Snakk med den eller de som faktisk skal styre kontoen din. Hvordan føler du at kjemien mellom dere er?
For best mulig resultater skal du snakke, maile, skype så ofte som mulig med kontaktpersonen din, og da er det viktig at kjemien er tilstede, eller blir det fort kjedelig for dere begge.

 

Sjekk referanser ved valg av Google Ads byrå

Kjenner du noen som jobber i noen av bedriftene som byrået jobber med? Ta en telefon og hør om erfaringene. Forsøk å Google bedriftene, hvilke søkefraser ville du søkt på? Dukker firmaet opp da? Hvordan ser annonseteksten ut? Er det skrivefeil, eller god norsk? Dette er også indikasjoner på hvor nøye og godt byrået jobber med Google Ads.
Hvilke strategier ligger til grunn?
Hvordan jobber byrået med Google Ads? Det finnes ulike måter å angripe en strategi på, det er viktig for deg som kunde å sette deg inn i, stille kritiske spørsmål og være nysgjerrig på hvordan ditt byrå skal løse dine utfordringer markedsmessig.
Hvordan er tilnærmingen til dine KPI’er? Hva tenker byrået om hvordan Google Ads og performance marketing skal hjelpe deg å nå målene? Hvor lang tid skal det gå, før man er i nærheten av målet?
Det er viktig at dere snakker om KPI’ene dine. Hvordan skal dere best mulig jobbe sammen for å nå disse.

Jeg håper dette var med på gjøre jobben din med å velge byrå litt lettere neste gang du tenker på å bytte performancebyrå.
Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende audit av din Google Ads konto.