Nye fylker mangler i Google Analytics

Nye fylker mangler i Google Analytics

I midten av mars 2020 forsvant de gamle fylkene fra Google Analytics, og de har foreløpig ikke blitt erstattet av de nye fylkene. Dette vil påvirke all rapportering hvor man ønsker å se kundene ut i fra fylker. Det er vanskelig å si når Google får oppdatert sine...