//mobile menu top items clickable

Google Data Studio – slik bruker du det

Hva er Google Data Studio?

Google Data Studio er et gratis visualiserings- og rapporteringsverktøy hvor du enkelt kan hente ut data fra dine Google-plattformer, som Google Analytics, Google Ads, Search Console, BigQuery, til oversiktlige rapporter. Sett opp din egen rapport fra start, eller bruk malene som finnes i verktøyet eller fra andre kilder.

Google data studio rapportmaler

Hva kan Google Data Studio brukes til?

Google Data Studio henter tall fra plattformene du har koblet til, men man får ikke endret eller lagret data i verktøyet. Bruk det til å visualisere dataene dine med tabeller, grafer, diagram og resultatkort i sanntid. Få full kontroll på KPIer, overvåk trender og sammenlign resultater over tid. De mange tilpasningsmulighetene gjør at du kan designe en rapport akkurat slik du ønsker.

Google data studio rapport

Få et helhetlig bilde av resultatene på tvers av kanaler

En stor fordel med Google Data Studio er at man kan koble flere datakilder til samme rapport, og slik får samlet resultater og rapportering fra flere kanaler på ett sted. Man får en oversikt over hvilke kanaler som gir best resultater, og hvilke kanaler man kanskje burde se nærmere på. Kanskje får du deg en aha-opplevelse over hva som faktisk bidrar til vekst for nettsiden din?

Finjuster rapportene med filter

Bruk filter for å inkludere eller ekskludere dataene dine, på en enkelt tabell eller til og med hele rapporten. Bruker du Google Analytics som datakilde og vil se på salgsutviklingen til Google Ads over en gitt periode? Sett opp et diagram med salg som beregning og legg opp et filter som kun inkluderer Google Ads. På samme måte kan man også ekskludere data.

Lag dine egne felt

Finner du ikke de tallene du trenger? Lag de selv med kalkulerte felt. Med kalkulerte felt kan du lage dine egne dimensjoner og beregninger basert på dine eksisterende data. Google Data Studio inneholder de fleste felt du finner i dine Google-plattformer, men med kalkulerte felt kan du ta rapporteringen til et enda høyere nivå.

Enkel deling og gjenbruk av rapporter

En Google Data Studio-rapport kan enkelt eksporteres når du skulle trenge den. Har du satt opp faste tidsperioder som for eksempel «forrige måned», trenger du ikke å endre på noe for hver gang. Man kan også sette opp automatisk utsendelse for å gjøre rapporteringen enda enklere.

del rapporten

Alt etter hvor detaljert man går til verks, kan det ta litt tid å sette opp en fullverdig rapport første gangen. Det positive er at når du har satt opp en rapport som du er fornøyd med, kan denne kopieres med få tastetrykk. Kopier rapporten, endre til de nye datakildene du vil bruke og du er (som regel) good to go.

Kopier rapporten

Svakheter

Som med andre Google-produkter støtter Google Data Studio hovedsakelig koblinger til Google-plattformer. Dette betyr at for å få inn tall fra for eksempel Bing eller Facebook må man hente dette fra Google Analytics eller sette opp et script. Et annet alternativ er å bruke connectorer fra eksterne aktører, men disse må man som regel betale for.

Hvordan vi jobber med Google Data Studio for våre kunder

Google Data Studio har hjulpet oss med å få en mer oversiktlig og smidig rapportering for våre kunder. Fleksibiliteten i verktøyet gjør det enkelt å tilpasse rapporteringen til kundenes ønsker, og man har mulighet til å rapportere på det detaljnivået som passer hver kunde best.

Visualiseringen av dataene hjelper oss med å raskere finne årsaken bak hendelser og utvikling, og ved å kunne se på data fra flere kanaler på ett sted får man også sett ting i sammenheng.