//mobile menu top items clickable

I starten på februar annonserte Google at de igjen gjør endringer med matching typer for søkeord.

Denne gang går det hardt utover søkeord med samsvarstypen broad match modifier, også kjent som søkeord med endringselementer for fleksibelt samsvar, for ordens skyld heretter kalt BMM.

Ved stadige endringer fra Google sin side, så kan vi som byrå, eller du som annonsør litt etter litt miste kontrollen over det som skjer med søk annonseringen. Dette er en “ulempe” som man må ta hensyn til ved å bruke stadig mer autobidding på Google kampanjer.

Vi som byrå har stadig dialog med Google og evaluerer for og imot når det kommer til nye “blackbox” muligheter fra Google. Les mer om Google Smart Bidding her.

Samsvarstyper fases ut

Det som skjer rent teknisk er at Google faser ut muligheten til å benytte seg av BMM søkeord. Det vi nå kjenner som phrase match, eller søkeord med setningssamsvar, er også påvirket av endringen som gjelder fra 18 februar, selv om den ikke fases ut slik som BMM. Inn kommer en helt «ny» variant av phrase match, som erstatter begge disse matching typene. En såkalt oppdatert versjon av søkeord med setningssamsvar.

Google search query(Kilde: Google)

Google sier de gjør dette for å forenkle bruken av samvarstyper for søkeord (matching types). Den oppdaterte versjonen av phrase match skal bidra til å øke relevansen for brukerne på Google søk. Basert på Google sine erfaringer med begge samsvarstypene, ser de at ved å kombinere de to samsvarstypene, så vil annonsørene nå flere av de «rette» kundene. (Kilde: Search Engine Land)

Hva betyr dette i praksis?

I første omgang trenger man ikke gjøre noen endringer på søkeordene i Google ads. All data man har på eksisterende søkeord med disse samsvarstypene får man beholde. Frem til juli kan man også fortsette å legge til søkeord innen både BMM og phrase match.

Det som blir viktig i tiden frem mot juli, er å følge med på trafikkutviklingen i Google ads kontoen. Fra det rulles ut 18 februar, så kan trafikken endre seg basert på hvilke samsvarstyper som er aktive i kontoen. Rent konkret kan endringer føre til nedgang i trafikk på BMM søkeord og økt trafikk på søkeord med setningssamsvar.

Anbefalinger fra Google rundt BMM-endringene

Google anbefaler at man i tiden som kommer følger tett med på utvikling i trafikken, men også resultater og budsjetter. De understreker viktigheten av å følge med på søketermer og legge urelevante søkeord i negativ. Og sist, men ikke minst, anbefaler de å vurdere fleksibelt samsvar (broad match) dersom man har smart budgivning på kampanjer. Dette anbefaler de spesielt fordi denne samsvarstypen nå bruker enda flere signaler, signaler til Google sin maskinlæringsplattform, for å levere mest relevant på søk.

Våre anbefalinger angående endringene

Det viktigste fremover blir å samle egne erfaringer rundt denne endringen. Følge med som Google anbefaler, og gjøre justeringer ved behov. Testing av fleksibelt samsvar kan være aktuelt, men også å avvente trafikkutviklingen i nærmeste fremtid for å gjøre veloverveide strategiske valg i kontoen. Vårt mål er alltid å fremme best mulig resultater for kundene våre.

Neste steg?

Oppsummert vil vi i første omgang følge tett på trafikkutviklingen i våre kunders kontoer den nærmeste tiden etter at dette går live 18 februar. Vi vil gjøre de testene som vi skal gjøre i tiden fremover, og dele våre erfaringer så snart vi har nok data til å kunne trekke konklusjoner.