//mobile menu top items clickable

Google Tag Manager

Hva er Google Tag Manager og hvorfor bruke dette systemet?  

Google Tag Manager (GTM) er et gratis verktøy fra Google for å implementere tags på nettsider. 

En tag man i denne sammenhengen være alt fra tracking koder for Google Analytics og andre tjenester som Hotjar, eller oppsett for å spore elementer på nettsiden som klikk på lenker og knapper. 

4 fordeler med å bruke et system som Google Tag Manager: 

  • Man trenger ikke involvere IT/utviklere for å implementere kode på nettsiden. 
  • GTM passer på at kode blir implementert asynkront slik at den ikke blokkerer innlastingen av siden. 
  • Man kan enkelt delegere tillatelser for hvem som har mulighet til å lese og oppdatere sporing på siden. 
  • Det går meget raskt å legge inn for eksempel sporing av eventer/mål for Google Analytics. 

Photo by David Travis on Unsplash

Google Tag Manager har et meget stort bruksområde, og følgende eksempler er vanlig å finne i et standard GTM oppsett: 

  • Sporing av sidevisninger og events til Google Analytics 
  • Sporing av konverteringsmål som transaksjoner, påmelding til nyhetsbrev, scroll depth på sider 
  • Implementering av Facebook Pixel, sporingskode for SnapChat og oppsett for heatmap-analyse fra Hotjar. 

I tillegg vil vi ofte se løsninger spesielt tilpasset kunders behov når det kommer til sporing av annonsering. 

 

Hva er en trigger i Google Tag Manager? 

En trigger er et oppsett for når man ønsker at en tag blir utført.  Vi ønsker eksempelvis at en tag som rapporterer en sidevisning til Google Analytics skal bli utført på alle sider, mens en tag som sporer transaksjoner skal kun bli utført på kvitteringssiden. 

 

Hva er en variabel i Google Tag Manager? 

Google Tag Manager kommer med en rekke innebygde variabler, som for eksempel {{Page Path}}. Disse lar oss legge med informasjon fra siden hvor taggen utføres. Eksempelvis i et oppsett for å spore påmeldinger til nyhetsbrev, kan man med {{Page Path}} få med hvilken side brukeren meldte på fra, og dermed se hvilke sider som konverterer best

Photo by Markus Spiske on Unsplash

GTM variabler kan hente informasjon bl.a. gjennom egne JavaScript og fra datalayersom gir oss muligheter til å spore transaksjonsdetaljer som  produktnavn, varenummer og pris i transaksjoner. 

 

Google Tar Manager tilbys gratis fra Google og er enkelt å installere på siden. Les mer om GTM på https://tagmanager.google.com/Bloggen til Simo Ahava er også en fin kilde til alt relatert til GTM, og ellers er Google Marketing Platform verdt et besøk!