I midten av mars 2020 forsvant de gamle fylkene fra Google Analytics, og de har foreløpig ikke blitt erstattet av de nye fylkene. Dette vil påvirke all rapportering hvor man ønsker å se kundene ut i fra fylker.

Det er vanskelig å si når Google får oppdatert sine systemer med de nye fylkene, men inntil det har vi laget segmenter med de nye fylkene.

I mars 2020 gikk Bergen fra Hordaland til (not set)

 

Google Analytics segmenter med nye fylker

De følgende segmentene er basert på byer som lå i de tidligere fylkene. Dataene vil ikke være 100% nøyaktige (alle de gamle fylkene hadde økter som ikke hadde oppgitt by), men det vil være nøyaktig nok til å se de store trendene.

Du kan implementere segmentene her:

 

Kontakt oss gjerne om du trenger assistanse med rapportering i Google Analytics, eller ønsker en helsesjekk av Google analytics!