Sosiale medier – markedsstrategi og valg av kanaler

I dag bruker vi ekstremt mye tid på sosiale medier. Hvis du ønsker å nå kundene dine der de er, er dette definitivt en viktig arena for markedsføring. Mengden av informasjon som brukere legger igjen på tvers av ulike sosiale nettverk, gjør det mulig å nå en spesifikk målgruppe som du ikke finner noe annet sted.

Annonsering i sosiale medier – kanalmix

Annonsering på sosiale medier omfatter displayannonser og sponsede eller betalte innlegg som vises på ulike plattformer. Annonsene skaper trafikk inn til nettside – men brukes også ofte til å skape engasjement rundt innholdet eller for å bygge kjennskap til et produkt.

Hvordan engasjere målgruppen i sosiale medier

Sosiale medier er dagens jungeltelegraf – det ligger en enorm verdi i å få innholdet ditt delt mellom brukere. Økningen av bruken på sosiale medier gjør det viktigere enn noen gang å informere, engasjerer og motivere kunder der de ferdes daglig.

For å oppnå gode resultater er det viktig å sette mål for tilstedeværelsen i sosiale medier:
– Nye kunder
– Bygge merkevare
– Vise frem produkter
– Øke trafikken inn til nettside
– Bygge lojalitet hos eksisterende kunder
– Øke salg

Kampanjer må optimaliseres løpende også for sosiale medier

Når målene er definert, utarbeides det en helhetlig strategi for å nå de avtalte målene og KPIer. Vi jobber sammen for å definere hvem vi ønsker og nå med kampanjen. Deretter setter vi opp annonsene som skal inspirere, engasjere og gi oss de resultatene vi ønsker. For å utnytte budsjettet best mulig, blir kampanjene kontinuerlig optimalisert gjennom den gitte perioden. Dette gjøres blant annet ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics – her vi hele tiden kan måle verdien av en kampanjes aktivitet.